Logo

BPSD-registret

BPSD-registret

Välkommen till BPSD-registrets sida för statistik & rapporter!

En viktig del i användningen av BPSD-registret är att tolka och arbeta med de data som skrivs in i registret. Resultat och statistik kan, beroende på vilken behörighet du har, följas på individ-, enhets-, kommun-, läns- och riksnivå.

Statistik går att ta del av på olika sätt; vissa data kräver behörighet till registret, medan annan data visas öppet för allmänheten här på hemsidan. Skillnaden är främst vilka variabler som visas och att den öppna statistiken inte visar resultat på enhetsnivå. Ta gärna för vana att titta på era data, tolka era resultat och använd dem i förbättringsarbeten.

Kvalitetsindikatorer

Visas öppet för allmänheten och uppdateras varje dygn.

Här kan du jämföra statistik på kommun-, läns- och riksnivå.

Resultat som visas är: NPI-poäng, Läkemedel, Teamarbete, Smärtfrihet och Syfte med åtgärder.

Rapporter

Visas öppet för allmänheten.

Här kan du jämföra statistik på kommun-, läns- och riksnivå samt skriva ut och prenumerera på rapporter.

Just nu finns två tillgängliga rapporter, men arbete pågår med att ta fram fler.


Exportportal

Antal registreringar/enhet (Excelfil över rikets anslutna enheter).
På hemsidan finns manualer för hur du kan titta på statistiken i BPSD-registret.
Vill du komma i kontakt med oss på BPSD-registret är du välkommen att kontakta vår supportmail.