BPSD

Kvalitetsindikatorer

Om underlaget understiger 10 personer för valt län/kommun/stadsdel visas ingen graf.
NPI-poäng över tid
Andelen personer som har olämpliga läkemedel
Andelen personer som verkar smärtfria
Andelen personer som har bemötandeplan
Andelen personer som har fått läkemedelsöversyn genomförd
Andelen personer med Alzheimers sjukdom som har symptomlindrande demensläkemedel